Lærerkonsulenter søges til specialundervisning af elever med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser

Profilbillede
dato

Er du motiveret for at prøve dig selv af i et specialpædagogisk undervisningsmiljø for elever med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser? Kan du se dig selv arbejde i et mindre skolemiljø med lav klassekvotient? Har du mod på et tæt og tværprofessionelt samarbejde om undervisningsopgaven?

Stillingen
Vi søger to læreruddannede skolekonsulenter pr. 1. august 2024 til teamet, der dækker to af vores skoletilbud – et grundskoletilbud ”Børneskolen” samt et af vores to STU-tilbud.

Målgruppen består af elever med synsnedsættelse, kombineret med yderligere fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer ligger til væsentligt under klassetrinnet – typisk fra 9 måneders stadie og til indskolingsniveau.

I indeværende skoleår omfatter de to skoletilbud i alt 8 elever.

De to skoletilbud er en del af skoleområdet, som også omfatter et andet STU- og grundskoletilbud, et efterskolelignende tilbud samt et aktivitets- og samværstilbud.

Medarbejdergruppen på skoleområdet består af i alt 20 medarbejdere, heraf 7 lærere. Lærerne arbejder tæt sammen med det pædagogiske, sundhedsfaglige og ergoterapeutiske personale, der er med til at understøtte elevernes læring ifm. deres undervisningsaktiviteter samt de sundheds- og plejeopgaver, der er i relation til eleverne.

Vores kerneopgave

Hver eneste dag arbejder vi for at lave en god skole for vores elever. Børneskolen og STU på Synscenter Refsnæs har afgørende betydning for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i forhold til deres forudsætninger for at blive inkluderet i deres videre uddannelsesforløb, ungdoms- og voksenliv.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleven med fokus på det, den enkelte elev er god til. Vi bestræber os på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, samt udvikler sig til at blive så selvstændige og socialt kompetente som muligt, så de får maksimal mulighed for at udøve indflydelse på eget liv. De skal bl.a. lære at forholde sig til deres dagligdag, begå sig i sociale sammenhænge og foretage reelle valg.

Vægten i undervisningen ligger på faglige, konkrete, praktiske og funktionelle aktiviteter og forløb. Undervisningsmiljøet har et stærkt fokus på kommunikation og relationsdannelse gennem strukturerede aktiviteter, hvor gentagelser, rutiner, synskompenserende hjælpemidler og syns- og sansebearbejdninger er i fokus. Undervisningen har fokus på både faglig, social og personlig udvikling, hvor vægtningen varierer fra elev til elev. Derfor indgår der i tilknytning til de faglige fag mange forskellige aktiviteter fx madlavning, sansestimulation og musik. I det tætte samarbejde på tværs af fagligheder ligger også, at man bidrager til de plejeopgaver børnene/borgerne har i dagligdagen.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde mellem medarbejdere i Børneskolen og STU, som består af både lærere og pædagogisk personale. Der arbejdes med fokuseret supervision og inddragelse af fagpersoner med viden om elevernes problematikker. Samarbejdet omfatter også botilbuddene på Synscenter Refsnæs, hvor de fleste af eleverne bor, ligesom der samarbejdes med eksterne kommunale samarbejdspartnere.

Hvad søger vi?

Vi søger to lærerudannede skolekonsulenter, der kan se sig selv som en del af vores kerneopgave med denne målgruppe af elever. Dette er særligt vigtigt for os:

 • Du har viden om og erfaring med elever med multiple funktionsnedsættelser eller ønsker at få det
 • Du er ambitiøs på dine elevers vegne, så de bliver så dygtige, som de kan
 • Du er opsøgende og løsningsorienteret
 • Du skal være tålmodig og kunne håndtere elever, der har multiple funktionsnedsættelser på et lavt kognitivt udviklingstrin
 • Du kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen
 • Du har viden om og kendskab til alternative kommunikationsformer
 • Du har erfaring med observation
 • Du arbejder struktureret og er ansvarsbevidst
 • Du har erfaring med dokumentationsopgaver
 • Du har erfaring med forældresamarbejde
 • Du er en teamplayer og spiller dine kollegaer bedre
 • Du har gode relationelle kompetencer og masser af humor
Hvad tilbyder vi?

Det er spændende, sjovt og udviklende at arbejde i skolen på Synscenter Refsnæs, og indimellem er det også krævende. Derfor er teamsamarbejde, kompetenceudvikling og fleksibilitet nøgleord hos os. Det betyder bl.a. fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge din undervisning (i samarbejde med dit team) og til at forvalte din forberedelse. Samtidig gør vi os umage med at tage hensyn til de ændringer, der sker i dit liv ift. work-life balance. Derfor kan vi tilbyde dig:

 • Dygtige og engagerede teamkollegaer, der glæder sig til at samarbejde med dig
 • Et godt arbejdsmiljø med en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden under hensyntagen til undervisning og mødevirksomhed
 • IT-udstyrspakke bestående af personlig bærbar pc og iPad
 • Trivselstiltag fx i form af at du kan gøre brug af Synscenter Refsnæs’ faciliteter (herunder svømmehal, motionsrum, idrætssal, massagestol mm.) og sociale arrangementer (fx DHL-stafet, festlige sammenkomster mm.)

Du vil blive del af et engageret team, som står klar til at tage rigtig godt imod DIG!

Mød os

Har du lyst til at møde os og se stedet inden du sender en ansøgning, eller vil du vide mere, så kontakt Mette Sonne på tlf.: 93574500

Samtaler vil blive afholdt d. 25.06.2024

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse herunder blindhed. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser herunder blindhed.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kalundborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053888

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet