Mystisk fyrværkeri skaber utryghed ved supermarked

Profilbillede
dato

Mystisk objekt ved supermarked – Kalundborgvej, Snertinge, Kalundborg

Tirsdag kl. 09.59 modtog politiet en melding om et objekt, der mindede om en sejlgarnsbombe, placeret på parkeringspladsen foran et supermarked, hvilket skabte utryghed for både kunder og ansatte. Tændsnoren var blevet antændt, så ingen turde flytte fyrværkeriet.
Politiet kontaktede Forsvarets Sprængningstjeneste, som vurderede, at fyrværkeriet kunne flyttes og destrueres uden risiko for andre. En patrulje tog derfor sejlgarnsbomben med for senere destruktion.

Potentiel miljøhændelse – Asnæsvej, Kalundborg

Kl. 10.40 modtog politiet information om et muligt udslip fra raffinaderiet på Asnæsvej i Kalundborg, hvor en større mængde olie skulle være løbet ud i havnebassinet.
Det viste sig heldigvis kun at være et mindre udslip på maksimalt omkring 20 liter gasolie, der var sluppet ud i forbindelse med vedligeholdelse af et rør.
Ingen personer var kommet til skade, og det lokale redningsberedskab håndterede situationen i samarbejde med kommunens miljømyndigheder. Politiet foretog ingen yderligere handlinger i forbindelse med hændelsen.

Håndværker faldt fra stige – Svallerup, Kalundborg

Kl. 11.20 modtog politiet en 112-opkald om en mandlig håndværker, der var faldet 1-1,5 meter ned fra en stige under sit arbejde og havde landet så uheldigt, at en ambulance måtte tilkaldes.
Den uheldige var en 33-årig mand fra Stenlille, der blev kørt til skadestuen for at blive tjekket for eventuelle skader.
Arbejdstilsynet blev informeret om hændelsen, som vil blive undersøgt nærmere. Politiet vil ikke foretage yderligere handlinger baseret på de nuværende oplysninger.
Kilde: "Mystisk fyrværkeri skaber utryghed ved supermarked" "Mindre olieudslip fra raffinaderi skaber bekymring" "Håndværker falder fra stige under arbejde"
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.