Viceberedskabsinspektør søges til Vestsjællands Brandvæsen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet

Vestsjællands Brandvæsen er et §60 selskab, ejet af Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. Vi betjener samlet set 152.000 indbyggere og det gør vi med i alt 30 fuldtidsansatte, 190 deltidsansatte og 65 frivillige. Vi betjener vores borgere, virksomheder og ejerkommuner fra vores tre afdelinger: Operativ afdeling, Myndighed & Forebyggelse og Økonomi & Administration.

Vestsjællands Brandvæsen har fokus på at være et synligt borgernært beredskab, hvor det forebyggende arbejde og den beredskabsmæssige indsats skaber størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder i lokalområderne.

I afdelingen Myndighed & Forebyggelse søger vi nu en kollega, som vil hjælpe os med vores vision, om at være en faglig stærk stab både internt og eksternt, samt fremme vores mission om at have fokus på samarbejde, udvikling og faglighed. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Arbejdsområder og opgaver

Da vi ønsker at styrke vores samlede opgaveløsning, søger vi en medarbejder, som har en bred beredskabsfaglig viden og erfaring – med hovedvægt på det brandforebyggende område. Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at bestå af:

 • Brandsyn
 • Samarbejde med kommunernes byggesags- og miljøafdelinger
 • Sagsbehandling af byggesager
 • Arbejde med forebyggende og tryghedsskabende indsatser sammen med ejerkommunerne
 • Tværgående projekter
 • Bidrage til sammenhæng mellem det forbyggende og det operative område
 • Deltage i indsatsledervagten

Din profil

Dine faglige kompetencer

 • Du som minimum har bestået Beredskabsstyrelsens kursus holdleder
 • Du har bestået Beredskabsstyrelsens kursus BGU eller er indstillet på at gennemføre dette
 • Du har erfaring med elektronisk sagsregistrering og journalisering
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med brandteknisk sagsbehandling fra en kommunal brand-/bygningsmyndighed eller en privat virksomhed
 • Du har stor interesse for arbejdet med det brandforebyggende område og kan sætte dig ind i nye tiltag, ændringer og lignende på området
 • Derudover forventer vi, at du har flair for service og kommunikationens kunst i forhold til borgere, rådgivere og kollegaer

Vi forventer at du har de nødvendige faglige kompetencer for at kunne varetage ovenstående arbejdsopgaver eller er parat til at tage uddannelse for at opnå disse.

Dine personlige kvalifikationer

Dine personlige kompetencer er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre, derfor søger vi en person, som kan nikke genkendende til følgende:

 • Du er fleksibel, serviceorienteret og en kompetent forbygger som kan tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • Du kan formidle tekniske, og til tider komplekse budskaber på en forståelig måde, både mundtligt og skriftligt
 • Du kan bidrage til et godt samarbejde ved gensidig dialog, respekt og forståelse, bredt både internt i brandvæsnet, og i forhold til ejerkommunerne, borgerne, virksomhederne, samt øvrige samarbejdspartnere
 • Du er en ansvarsbevidst og loyal kollega, der bidrager til et positivt arbejdsmiljø – gerne suppleret med en god portion humor

Derfor skal du vælge os

Myndighed & Forebyggelse

Du vil blive kollega i en afdeling, som spænder vidt i opgaver lige fra brandteknisk myndighedsarbejde – herunder sagsbehandling, brandsyn, taktisk forebyggelse, samt beredskabsplanlægning herunder risikobaseret dimensionering.

Myndighed & Forebyggelsesområdet klæder samfundet på til ”selvhjælp” og robusthed ved at styrke lokalområdernes parathed og underbygge evnen til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Hovedkontoret i Vestsjælland Brandvæsen ligger i Kalundborg, men din arbejdsplads vil være på afdelingskontoret i Holbæk, hvor der er mulighed for daglig sparring med kollegaer.

Vi er en ung organisation. Derfor vil du have rig mulighed for at sætte dit præg på, hvordan organisationen og afdelingen kan udvikles fremover.

Vi tilbyder

Vi er et borgernært beredskab, og vi ønsker at markere os som aktive deltagere i forum og meningsdannelse inden for vores fag. Vi ønsker at være kendt for et fagligt højt niveau, og samtidig som en arbejdsplads, der er åbne overfor nye tiltag og arbejdsgange. I den forbindelse kan vi bl.a. tilbyde dig:

 • En spændende arbejdsplads, med stor mulighed for selv at kunne tilrettelægge sit arbejde og sin hverdag
 • Et spændende, varieret og udadvendt job, med gode udviklingsmuligheder og selvstændigt ansvar
 • Gode kollegaer i et venligt, tillidsvækkende og udviklingsorienteret miljø
 • Mulighed for sparring med fagligt dygtige kollegaer
 • Mulighed for på sigt at indgå som indsatsleder i det operative beredskab.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Skulle du have spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Jan Bruun på telefonnummer: 21 57 96 46 eller en af dine kommende kollegaer, beredskabsinspektør, Magnus Thomsen på telefonnummer 24 90 48 26. Generelle oplysninger om Vestsjællands Brandvæsen kan findes på www.vsbv.dk.

Ansøgning

Ansøgning senest d. 15. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt løbende og senest i uge 22.

Stillingerne ønskes tiltrådt 01.08.2024 eller snarest muligt.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Om os

I Kalundborg Kommune er vi optaget af, at vores borgere, virksomheder, foreninger og institutioner får den bedst tænkelige service. Det kan vi kun levere hvis vi har dygtige og motiverede medarbejdere. Derfor er vi dedikeret til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og sikre en dynamisk og fleksibel arbejdsplads.

Hos os er medarbejderne med til at gøre en forskel hver dag, sammen med ca. 3500 kollegaer.  Kalundborg Kommune er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur – og er samtidig hjemsted for en række af de industrier der bidrager mest til den danske økonomi – med vægt på biotech- og energiproduktion.
Der bor cirka 49.000 mennesker i Kalundborg Kommune, som også er hjemsted for flere og flere uddannelser, der er med til at understøtte udviklingen i kommunen.

Du kan læse mere om Kalundborg Kommune som arbejdsplads Vores medarbejdere (kalundborg.dk), finde generelle oplysninger om Kalundborg Kommune (Flyt til Kalundborg) eller lytte til vores podcast-serie Karriere på Kalundborgsk Podcast (kalundborg.dk)

 Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

----------

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansatte som i deres ansættelse har adgang til personfølsomme oplysninger, skal have privat MitID, fordi de skal identificere sig med deres private MitID Dette for at efterleve den skærpede lovgivning og derved sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder, herunder Kalundborg kommune, behandler personfølsomme oplysninger sikkert.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kalundborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Borgerservice, Klosterparkvej, 4400 Kalundborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029801

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet