Midt- og Vestsjællands Politi: Seneste nyt fra Kalundborg - fredag den 18. juni

Profilbillede
Michael Juul Sørensen

Kalundborg er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Hovgårds Alle, Solrød Strand
Jens Nielsens Vej, Karlslunde
Lopholmen, Karlslunde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

IngenButikstyveri – Algade, Roskilde

Kl. 08.20 anmeldte personalet fra Super Brugsen, at en genstridig mand blev tilbageholdt udenfor efter mistanke om tyveri af forskellige varer, som han medbragte i en indkøbsvogn. Politiet fik kontakt til en nu roligere, 59-årig mand fra Ringsted, som blev tilbageholdt af både butikspersonalet og en politimand, der i sin fritid havde grebet ind som hjælp til butikspersonalet. I indkøbsvognen var der beklædningsgenstande, hårplejeprodukter, slik og køkkenudstyr til en samlet værdi på lidt over 2.000 kr. Den 59-årige blev sigtet for tyveri af varer, som han ikke havde betalt for i supermarkedet, hvor han gik gennem kassen og forbi kioskområdet ud på Hestetorvet, hvor han blev tilbageholdt. Varerne blev leveret tilbage til butikken, og den 59-årige vil senere høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.


Mystisk telefonopkald – Kalundborg

Kl. 11.53 anmeldte pårørende til en 81-årig kvinde fra Kalundborg, at den 81-årige for kort tid siden havde modtaget et telefonopkald fra en fremmed mand. Han havde oplyst at være fra politiet og kontaktede hende, fordi hendes navn stod på en liste. Derfor ville han gerne have oplysninger om, hvorvidt den 81-årige havde kontanter, smykker eller pengeskab. Den 81-årige fattede mistanke til det mystiske telefonopkald og afkrævede manden et navn, som han oplyste, men afbrød straks efter telefonopkaldet. På grund af den skepsis over for opkaldet skete der ikke yderligere med den 81-årige, som politiet gerne vil rose for sin adfærd over for den fremmede mand i telefonen. Manden havde ringet fra et dansk telefonnummer, men dog ikke politiets hovedtelefonnummer.
Politiets gode råd er at følge den 81-åriges eksempel med at være skeptisk over for uanmodede telefonopkald – og afbryd samtalen, hvis indholdet og anledningen synes lidt for mærkelig.

Brandundersøgelse – Stengårdsvej, Lunderød, Tølløse – Holbæk

Kl. 12.15 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en industribygning, hvor der ifølge oplysninger kunne opholde sig kemikalier. Branden havde godt fat i bygningen, så der kom kraftig røg fra branden. Røgen drev ud over landlige omgivelser, så kun meget få boliger var påvirket heraf. Medarbejdere i både den brændende industribygning samt medarbejdere fra de allernærmeste arbejdspladser havde forladt arbejdspladsen primært på grund af den forholdsvis kraftige røgudvikling. Ambulancer og ekstra brandslukningskøretøjer blev tilkaldt, og i alt fire personer blev ved brandstedet tilset af ambulancepersonalet, men senere kørt til skadestuen til observation for mulig røgforgiftning. Hjortholmvej blev afspærret, så bl.a. bustrafik og øvrige trafikanter måtte finde alternative ruter frem til kl. ca. 14.00, hvor afspærringerne i området blev ophævet. Røgudviklingen fra branden var da aftaget kraftig, så opfordringen til nærmeste beboere og arbejdspladser om at lukke døre og vinduer kunne ophæves. Samtidig havde brandvæsnet fået branden under kontrol og kunne konstatere, at kemikalierne ikke havde været i fare for at blive en del af branden. Slukningsarbejdet fortsatte ud på eftermiddagen, og politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at få klarlagt årsagen til branden, og i det arbejde indgår et ventilationssystem som en mulig årsag.

Narkokørsel og mobilsnak mv. – Hundigevej, Greve

Kl. 15.00 bemærkede færdselspolitiet, at en kvindelig fører af en personbil i krydset Hundigevej / Godsvej anvendte mobiltelefon under kørslen. Føreren var en 35-årig kvinde fra Ishøj, som politiet også kunne mistænke for at være påvirket af narkotika under kørslen i bilen. Hun blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om hash). I forbindelse med anholdelsen fandt politiet kvinden i besiddelse af en lille klump hash, så det endte med tre sigtelser mod den 35-årige kvinde. Hun vil høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Færdselsuheld – Køgevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 15.50 rykkede politiet ud til et færdselsuheld med flere bilister impliceret. Der var ingen tilskadekomne ved uheldet, der var sket i forbindelse med nedbremsning ved køkørsel i sydlig retning. En 42-årig mand fra Hårlev opdagede for sent den langsomtkørende trafik foran ham, så han i sin personbil påkørte bagenden af bilen foran. Herved blev den påkørte bil skubbet frem i den næste bil, som også blev skubbet frem i det fjerde, omplicerede køretøj. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i uheldet.

Narkokørsel – bil beslaglagt – Nimbusvej, Greve

Kl. 19.35 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 25-årig mand fra Taastrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev også gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil. Politiet kunne konstatere, at aftenens kørsel i narkotikapåvirket tilstand var tredje gang inden for de seneste tre år, at han blev mistænkt for den overtrædelse af færdselsloven. Den 25-årige vil senere blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Nægtet adgang til værtshus – Nygade, Holbæk

Kl. 20.42 måtte politiet en tur til Nygade, efter at en mand i bar overkrop var blevet forsøgt afvist i døren til et værtshus. Manden var alligevel gået ind under verbale trusler om slagsmål, så politiet måtte ind over sagen. I området traf politiet en påvirket, 24-årig mand uden fast bopæl, som ikke var helt tilfreds med politiets indblanding. Manden havde mindre skader i hovedet formentlig efter noget tidligere tumult, så politiet vurderede, at han ikke var i stand til at tage ordentlig vare på sig selv og kunne være uroskabende. Derfor blev den 24-årige frihedsberøvet og efter et lægetilsyn anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde indtil midt på natten, hvor han var afruset og skønnet egnet til at kunne klare sig selv. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd.

Hurtig bilist risikerer beslaglæggelse af bil – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 20.55 fangede en hurtigkørende bilist opmærksomheden hos føreren af færdselspolitiets videopatruljebil, der kørte sydgående ad Sydmotorvejen ved Køge. Politiet fulgte efter bilisten, hvis kørsel blev optaget på video, inden politiet fik standset den hurtige bilist. Der var tale om en 26-årig mand fra Næstved, der blev gjort bekendt med, at politiet mistænkte ham for at have kørt med hastigheder mellem 200-220 km/t ad motorvejen, selv om højst tilladte hastighed ikke måtte overstige hastigheden. Den 26-årige blev oplyst om, at videomaterialet ville blive undersøgt nærmere, så den nøjagtige hastighedsovertrædelse kunne fastlægges. Han blev desuden orienteret om, at hans personbil kunne risikere at blive beslaglagt, såfremt politiet fandt grundlag for at mistænke ham for hastighedsovertrædelser over 200 km/t. Ifølge de nyeste regler skal der ske beslaglæggelse af køretøjer i forbindelse med kørsel, der betegnes som vanvidskørsel, f.eks. hastigheder over 200 km/t.

Grundlovsforhør – Vanvidskørsel - Greve

Færdselspolitiets patruljebil med videoudstyr målte kl. 21.28 en personbil til at køre med mindst 164 km/t ad Køge Bugt Motorvej i nordlig retning, selv om højst tilladte hastighed ifølge skiltningen ikke måtte overstige 110 km/t. På Karlslunde rasteplads ønskede politiet at standse bilisten, som dog satte hastigheden ned, men pludselig sprang en mand ud fra bilens passagersæde, rullede rundt og flygtede væk til fods. Føreren af personbilen fortsatte nu kørslen ad motorvejen i nordlig retning med politiet bagefter. Hastigheden frem til afkørslen ved Hundige nåede op omkring 200 km/t, inden kørslen fortsatte videre ad Hundige Centervej mod øst med op til 170 km/t i et område, hvor højst tilladt hastighed var 60 km/t. Under kørslen kørte føreren over for rødt lys flere gange og fortsatte videre ad Hundige Strandvej mod syd med langt højere hastighed end tilladt. På Hundige Strandvej kørte føreren også over for rødt lys og var tæt på påkørsel af en familie, der måtte springe til side for at undgå at blive påkørt, da familien gik i et fodgængerfelt. Kørslen fortsatte frem til rundkørslen ved Mosede Strandvej / Mosede Parkvej, hvor politiet ved en lettere påkørsel af bilen fik stoppet den hensynsløse og hurtige kørsel. Ingen kom til skade herved, og politiet kunne efterfølgende foretage anholdelse af føreren og en passager i bilen. Føreren var en 20-årig mand fra Brønshøj, der har kørekort til bl.a. kategori B, og som blev mistænkt for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Ved visitationen fandt politiet ham også i besiddelse af ca. fem gram hash, og i bilen fandt politiet både en strømpistol og en totenschlæger. Disse effekter blev han også sigtet for ulovlig besiddelse af.
Passageren i bilen var en 21-årig mand uden fast bopæl i København, som viste sig at være efterlyst af politiet i København til afsoning af en frihedsstraf, så han blev også anholdt og efterfølgende overgivet til Københavns Politi til videre foranstaltning i forhold til afsoning af den idømte frihedsstraf.
Ved ransagning af bilen fandt politiet også nogle papirer, der indikerede identiteten på den mand, der sprang ud af bilen på Karlslunde Rasteplads. Motivet til denne flugt fra bilen under kørslen skulle måske findes i det faktum, at pågældende også var efterlyst i en straffesag, hvor Københavns Politi gerne ville tale med ham.
Den 20-åriges personbil blev ud fra samlet vurdering af kørslen beslaglagt ud fra en mistanke om, at den foretagne kørsel faldt ind de nyligt vedtagne bestemmelser om beslaglæggelse af køretøjer i forbindelse med såkaldt vanvidskørsel. Den 20-årige forblev efter den indledende afhøring i politiets varetægt, idet han skal fremstilles i grundlovsforhør kl. 11.30 i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.
Politiet vil nu ud fra de foretagne videooptagelser prøve at få identificeret de personer og køretøjer, der har været indirekte påvirket af den 20-åriges kørsel. Endvidere er politiet også interesseret i at få kontakt til den familie, der i fodgængerfelt måtte springe til side for at undgå at blive påkørt. Personer, der har været indirekte involveret i denne sag, kan henvende sig til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Narkokørsel uden førerret / knivloven – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 22.38 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en varebil. Da han ikke havde nogen førerret, blev han også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Ved ransagning af varebilen fandt politiet en køkkenkniv med en bladlængde på ca. 20 cm, så han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven. Den 19-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Brandundersøgelse – Tigervej, Køge

Kl. 22.57 rykkede brandvæsnet og politiet ud til et autoværksted efter en melding om ildebrand i en bygning. Det viste sig dog at være uden for selve værkstedet, hvor der var gået ild i nogle dæk i et mindre træskur. Branden havde udviklet nogen røg, men var hurtig at slukke for brandvæsnet. Der skete skade på træskuret og dækkene, og den egentlige brandårsag skal politiet have undersøgt nærmere. Ingen personer kom til skade ved branden.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Ringstedvej, Holbæk

Kl. 00.28 kørte en 29-årig mand fra Regstrup i sin personbil ad Ringstedvej, selv om han ikke havde nogen førerret. Efter at politiet havde sigtet ham for den overtrædelse af færdselsloven, blev den 29-årige gjort bekendt med, at hans bil blev beslaglagt, fordi han havde flere kørsler uden førerret inden for de seneste tre år. Beslaglæggelsen ønskede den 29-årige, at en dommer skulle kigge nærmere på, idet han ikke var indforstået med politiets dispositioner. Den 29-årige vil senere blive indkaldt til et retsmøde, hvor spørgsmålet om straf og endelig konfiskation af bilen vil blive afgjort.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler